Adam Grygielski

Adam Grygielski

Adam Grygielski

Lider działu technicznego | Poliwrocket

Student 4. roku Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. W projekcie PoliWrocket odpowiedzialny za integrację poszczególnych systemów rakiety oraz prowadzenie dokumentacji technicznej. W wolnych chwilach zajmuje się sztuczną inteligencją.