Joanna Ubycha

Joanna Ubycha

Joanna Ubycha

Lider działu marketingu i zarządzania | Poliwrocket

Studentka trzeciego roku wydziału Mechaniczno-Energetycznego na Politechnice Wrocławskiej. W projekcie PoliWRocket, który za cel przyjął sobie budową rakiety oraz udział w zawodach IREC 2019 odpowiedzialna za koordynowanie zadań, finanse, kontakt z Partnerami oraz promowanie działalności zespołu.