Karol Suchoń

Karol Suchoń

Karol Suchoń

Inżynier wsparcia technicznego SIM | CFD | SOLIDEXPERT

Absolwent kierunku Energetyka ze specjalnością Modelowanie komputerowe w energetyce oraz student Informatyki stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie . Podchodzący do analizowanych problemów z pasją, czerpiący niemałą satysfakcję w symulowaniu procesów tworzących zagadnienia inżynierskie. Od dwóch lat pracownik SOLIDEXPERT na stanowisku Inżynier wparcia technicznego SIM | CFD.