Krzysztof Walkowiak

Krzysztof Walkowiak

Krzysztof Walkowiak

Partner Technology Strategist | Microsoft

Inżynier rozwiązań chmurowych Microsoft365. 7 letnie doświadczenie w projektowaniu, konfigurowaniu oraz wdrażaniu rozwiązać opartych o funkcjonalności Microsoft365.

Microsoft Certified Solutions Expert wspierający rozwiązania Modern Workplace oraz to jak rozwiązania chmurowe Microsoft pomagają w byciu zgodnym z wytycznymi RODO.