Mateusz Góra

Mateusz Góra

Mateusz Góra

Prezes Zarządu | ATMAT

Prezes zarządu oraz współzałożyciel krakowskiej firmy ATMAT, która już wielokrotnie została uznana przez Instytucje krajowe i europejskie za lidera innowacyjności. Dowodzą temu liczne dofinansowywania projektów badawczo-rozwojowych, na łączną kwotę ponad 30 mln. Dostrzegając możliwości, jakie daje inżynieria, już w czasie studiów – Mechatroniki na Akademii Górniczo Hutniczej, podejmował pierwsze wyzwania, tworząc innowacyjne rozwiązania przemysłowe z dziedziny automatyzacji i budowy maszyn. Kolejne doświadczenia i umiejętności zdobywał podczas praktyk zagranicznych, współpracy z firmami przy tworzeniu projektów badawczych oraz studiów z zakresu Ekonomii na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Obecnie kieruje ponad 120 osobową firmą, działającą w obszarze przemysłu 4.0, poszerzając granice technologii. Od samego początku w firmie kreuje atmosferę współpracy, odpowiadając za strategię rozwoju oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych.