Paweł Handzlik

Paweł Handzlik

Paweł Handzlik

Dyrektor ds. robotyzacji | ELSTA

Dyrektor ds. robotyzacji w firmie Elsta.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie robotów przemysłowych zdobywał zarówno na rynku polskim jak i europejskim.
Przygodę z robotyką rozpoczął w krakowskim Technikum Łączności.
Kolejnym krokiem były studia na kierunku Automatyka i Robotyka, gdzie zdobył wiedzę teoretyczną. Zagraniczne staże jeszcze podczas studiów pozwoliły zapoznać się z praktycznymi aspektami robotyki. Kolejne dziesięć lat pracy zawodowej w firmie ASTOR, będącej dystrybutorem robotów przemysłowych Kawasaki i Epson, pozwoliły na poszerzenie praktycznej wiedzy związanej z robotyką. Paweł Handzlik jako Menadżer ds. Robotyki brał udział zarówno w kontaktach z dostawcami jak i w pracach z Użytkownikami robotów przemysłowych i Inwestorami. Aktywny udział w zagranicznych projektach u klientów z branży automotive pozwolił poznać standardy tej branży i specyfikę systemów wysoce zrobotyzowanych.
Kompleksowa wiedza z zakresu robotów przemysłowych obejmująca zarówno aspekty techniczne, programistyczne jak i biznesowe pozwala mu sprawnie działać na rynku robotyki.
Prywatnie mąż i ojciec. W czasie wolnym aktywny zawodnik, trener i propagator gry w baseball.