Tomasz Kondek

Tomasz Kondek

Tomasz Kondek

Kierownik zespołu programistów | SOLIDEXPERT

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej z tytułem doktora inżyniera. Posiada 12-sto letnie doświadczenie w branży wytwarzania oprogramowania na wszystkich jego etapach. Doświadczenie zdobywał w wiodących firmach branży programistycznej Comarch oraz Asseco. W SOLIDEXPERT od 2016 z powodzeniem buduje zespół programistów. Jego pasją zawodową jest projektowanie (używalnych) systemów.